Kezdőlap
Kapcsolatfelvétel
Oldaltérkép
Könyvtárunkról
Hírek, Újdonságok
Katalógus
Elérhetőségünk
Szolgáltatásaink
Kép és videó galéria
Olvasói fórum
Tudásexpó-Expressz
Kapcsolatfelvétel
Nyitvatartás
Szombathelyi SIKER Könyvtár
2023. május. 28.
Névnap: Emil, Csanád


Hírlevél
Név:
E-mail:
Leiratkozás
Szavazás
Meg van elégedve rendezvényeinkkel?
Igen
Általában igen
Egyáltalán nem
www.ysolutions.hu
www.nfu.hu
A honlap a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0031 azonosító számú pályázat támogatásával valósult meg.

Könyvtárhasználati szabályzatKÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT


 
A Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja. A használók egyaránt lehetnek könyvtári tagok és könyvtárlátogatók. Az intézmény szolgáltatásai a mindenkor érvényes nyitvatartási időben vehetők igénybe.
Térítés nélkül igénybe vehető szolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • helyben használat
 • előjegyzés
 • tájékoztatás, közhasznú információk
 • katalógushasználat
 • napilapok, folyóiratok olvasása
 • rendezvények (író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, kiállítások)
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • fénymásolás
 • számítógép- és internethasználat
 • nyomtatás
 • szkennelés
Beiratkozás
A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti a Személyi lapon, amelyhez szükséges a személyi okmányok bemutatása (személyi igazolvány és lakcímkártya / útlevél / diákigazolvány /  jogosítvány). 14 év alatti gyermekek csak szülői kezességvállalás esetén iratkozhatnak be.
A mindenkori beiratkozási díjat az aktuális díjszabás tartalmazza. Nem kell beiratkozási díjat fizetni a 16 év alatti és 70 év feletti személy beiratkozásakor. A könyvtártagság ingyenes a közgyűjteményi dolgozók (könyvtár, levéltár, múzeum) és a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének tagjai részére. A könyvtár 50 %-os kedvezményt nyújt a 16 év feletti diákoknak.
A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó 2011. évi CXII. törvény (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) szerint gondoskodik.
A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
A tagság érvényessége a beiratkozástól számított 12 hónapra szól, megújítása a tagdíj befizetésével történik.
Kölcsönzés
Csak érvényes, saját névre kiállított olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre.

Kölcsönzési feltételek dokumentumtípusonként:


Dokumentum Dokumentum szám Kölcsönzési idő
könyv 25 db 3 hét
hangoskönyv, CD 25 db 3 hét
folyóirat 25 db 3 hét
multimédiás CD-ROM 5 db 5 nap
olvasótermi dokumentum (könyvtárvezető engedélyével, a könyvtár zárva tartási idejére) 2 db 2 nap
Hosszabbítás
Amennyiben nincs előjegyzés a kölcsönzött dokumentumokra, első alkalommal a könyvtárhasználó személyes, telefonos, vagy e-mailes kérésére is meghosszabbítjuk a lejárat idejét. További hosszabbítás csak személyesen, a dokumentumok bemutatásával kérhető.
Ha a használó nem kéri a hosszabbítást és a megadott határidőre nem hozza vissza a kikölcsönzött dokumentumokat, akkor a türelmi idő (1 hét) lejárta után felszólítást küldünk és késedelmi díjat számolunk fel, melynek mértékét szintén a díjszabás tartalmazza.
A kikölcsönzött dokumentum elvesztésekor, rongálásakor a dokumentumot azonos kiadású vagy frissebb példánnyal kell pótolni, vagy a gyűjteményi értéknek megfelelő összeget kell téríteni.
Előjegyzés
Kölcsönzésben lévő dokumentumra előjegyezés, foglalás személyesen, telefonon vagy e-mailen is kérhető. Az előjegyzett dokumentumok beérkezéséről telefonon vagy e-mailben kap értesítést a könyvtárhasználó. Az előjegyzett, lefoglalt könyveket 8 napig tesszük félre.
Könyvtárközi kölcsönzés
Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk olvasóinknak azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók meg a könyvtár állományában. Ez a szolgáltatás szombathelyi könyvtárakból beszerzett dokumentumok esetén ingyenes. Ha a kérés csak Szombathelyen kívüli könyvtár állományából teljesíthető, akkor az igénylőnek a postaköltséget kell megtérítenie.
Egy olvasónál egyszerre csak 3 db könyvtárközi dokumentum lehet. Újabb kérés csak ezek visszahozatala után indítható.
Határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentumok után késedelmi díjat kell fizetni.
Ha a könyvtárköziben kapott dokumentum elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját - amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg - a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.
Számítógép használat
A számítógépek beiratkozás nélkül is használhatóak, de a használónak regisztráltatnia kell magát, amely térítésmentes és egy naptári évre érvényes. A számítógépek használatának feltételeit a számítógép-használati szabályzat, díját a díjszabás tartalmazza.
A könyvtárhasználók kötelezettségei
A használók kötelesek a könyvtárakban általában elvárható viselkedést tanúsítani. A könyvtár olvasói tereiben tilos étkezni, italt fogyasztani, továbbá a könyvtár egész épületében hangoskodni.  A többi olvasó, könyvtárlátogató művelődését, munkáját nem zavarhatják meg.
A könyvtár eszközeinek és dokumentumainak védelme érdekében elvárjuk könyvtárhasználóinktól a könyvtárhoz illő ápolt, tiszta megjelenést.
Az intézmény minden lényeges körülmény megvizsgálása mellett korlátozhatja a használati jogot. Időlegesen vagy véglegesen kizárjuk az intézményből azt a látogatót, aki megjelenésével, vagy viselkedésével zavar másokat a könyvtár rendeltetésszerű használatában. Ugyanezen rendelkezés vonatkozik a szándékos károkozáson vagy a könyvtári tulajdon eltulajdonításán tetten ért személyre, szükség esetén ilyenkor kártérítési igénnyel léphet fel vele szemben a könyvtár.
Az olvasók a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeiket jelezhetik személyesen a könyvtár igazgatójának vagy az intézmény fenntartójának.
Jelen könyvtárhasználati szabályzat módosítását a használók is kezdeményezhetik.


SZOMBATHELYI SIKER KÖNYVTÁR ALAPÍTVÁNY
E-mail: siker@vk-szombathely2.bibl.hu
 
 
 
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright © 2006-2011. SZOMBATHELYI SIKER Könyvtár. All rights reserved.